Lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời trong nội thành đô thị cần lưu ý gì?

21/07/2018 , 06:58 Sáng

Làm biển quảng cáo ngoài trời đang trở thành một phương tiện quảng cáo hữu hiệu cho các doanh nghiệp nhưng làm sao để đặt biển ngoài trời đúng cách.

Lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời trong nội thành đô thị cần lưu ý gì?

Hiện nay, làm Bảng quảng cáo, biển quảng cáo ngoài trời đã và đang trở thành một phương tiện quảng cáo hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho doanh nghiệp. Thế nhưng, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đặt biển quảng cáo sai quy định của Pháp luật làm mất vể mỹ quan đô thị. Sau đây là quy định đối với đặt biển ngoài trời trong nội thành đô thị.
Theo Thông tư số 19/TT-BXD ngày 31/10/2013 đã quy định rõ các yêu cầu kỹ thuật dối vdối với biển quảng cáo ngoài trời trong nội thành như sau :

1. Quy định đối với đặt biển quảng cáo tấm nhỏ Hai bên các tuyến đường đô thị, cầu vượt/đường hầm dành cho người đi bộ, trong các công viên, trên dải phân cách của đường đô

 1. Đặt biển ở hai bên các tuyến đường đô thị:
  Hình thức: biển quảng cáo đứng độc lập;
  Vị trí: tính từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của biển =< là 5,0 m; − Chiều cao >= 5,0 m; chiều cao =< 10 m tính từ mặt đường đến mép dưới của biển quảng cáo; Biển quảng cáo ngoài trờ xem thêm : báo giá bảng quảng cáo đèn led
 2. Đặt biển cầu vượt/đường hầm nơi cho người đi bộ:
  Hình thức: biển được treo, gắn trên tường, lan can cầu vượt/đường hầm − Vị trí: mặt phía trong cầu vượt/ đường hầm
 3. Đặt biển ngoài trời trong các công viên: − Hình thức:
  biển quảng cáo đứng độc lập; − Vị trí: trong khuôn viên ngoài trời của công viên; − Chiều cao >= 5 m; chiều cao =< 10 m tính từ mặt đường đến mép dưới của biển quảng cáo.
 4. Biển quảng cáo trên dải phân cách của đường đô thị:

2. Biển quảng cáo ngoài trời đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ:

 • Biển quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở ngoài trời
  Được đặt không quá 2 biển với Chiều cao tối đa 5 m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt biển.
  Đối với công trình/nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của biển ngoài trời ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m;
  Đối với công trình/nhà ở 5 tầng trở lên thì toàn bộ diện tích mặt biển quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.
 • Biển ngoài trời đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở
  • Đối với Biển quảng cáo ngang:
   • Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng quảng cáo với chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang =< chiều ngang mặt tiền công trình; mặt ngoài biển quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa0,2 m;
   • Vị trí: ốp sát vào ban công
  • Đối với Biển quảng cáo dọc:
   • Chiều ngang lớn nhất 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng =< chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt biển quảng cáo ngoài trời , mặt ngoài biển quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2m;
   • Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng;
  • Đối với công trình/nhà ở một tầng thì chỉ được đặt 1 biển ngang và 1 biển đứng.
0/5 (0 Reviews)
Ý kiến của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.